Snow Joe Replacement Main Drive Big Belt for SJ620/SJ621/SJ622E/SJ623E/SJM988 Snow Throwers
Loading...  
Product Description

Replacement main drive big belt for SJ620, SJ621, SJ622E, SJ623E & SJM988 Electric Snow Blowers.

Features
  • Fits SJ620, SJ621, SJ622E & SJM988 Electric Snow Blowers.